Architecten in het openbaar

Architect

Betrokkenheid van architecten bij openbare werken

U kunt architecten betrekken bij gemeentelijke werken of een collectief alle architecten voordragen bij openbare werken die voor openbaar gebruik zijn gemaakt. Alvorens een architect te benaderen voor om het even welk soort project, zal een gemeentebestuur of een planologische raad met hem de aard van zijn bezorgdheid moeten bespreken. Gemeentebedrijven en planningsraden willen waarschijnlijk weten hoeveel geld het zal kosten om een bepaald project in overeenstemming te brengen met de voorschriften, alsmede de aard van dat project. Als de architecten ervaring hebben met het werken aan structuren die zeer uniek zijn of waarvan de bouwnormen moeten worden gewijzigd, kan dit een te nemen horde zijn. Bepaalde architecten zijn gespecialiseerd in bepaalde soorten projecten. Er zijn er veel. Degenen die gespecialiseerd zijn in het maken van gebouwen “atories” worden lobbyisten genoemd. Dit zijn de mensen die een architectenbureau steunen om van de wereld een betere plaats te maken. Architecten experimenteren graag met verschillende soorten architectuur. Zij zijn in staat een visie te brengen die zo precies is als de hunne, maar flexibel als dat nodig is.

Waarom architecten niet geïsoleerd werken

Een van de belangrijkste onderdelen van de functiebeschrijving van architect is het vermogen om met andere getalenteerde vakmensen samen te werken. In elk type architectuur zijn getalenteerde mensen nodig. Er zijn posities die moeten worden ingevuld in grote capaciteiten en met het aantal personen die deelnemen aan de bouw en het soort project specificaties, is er een behoefte aan architecten die kunnen samenwerken met ingenieurs en bouwvakkers gelijk. Enkele bedrijven beschouwen de architect zelfs niet als een partner van de aannemer. Deze bedrijven zien architecten als de “blauwdruk” of het brein achter het ontwerp. Enkele andere industrieën zijn ook op zoek naar de bekwaamheden van een architect. Zij zijn nodig in de amusementsindustrie, het onderwijs, en bij bedrijven die hun eigen unieke uitstraling willen hebben. Gespecialiseerde architecten zijn nodig voor faciliteitenbeheer. Zij houden zich bezig met zaken als de beslissing wat in een ontwerp moet worden opgenomen en wat moet worden verplaatst.

Typische dag voor een architect

In een dag vindt meestal een vrij eenvoudig proces plaats. De werkweek zal bestaan uit een of andere combinatie van ontwerpen, plannen en in bedrijf stellen van het project. Het proces zal beginnen met een soort “itectueel ontwerp” of “duin”. Dit zal worden gevolgd door een fijnere detaillering van de structuur, met inbegrip van het maken van ontwerpen of tekeningen die worden afgedrukt en voor het publiek beschikbaar worden gesteld. Zodra de structuren zijn ontworpen, begint de planning. In deze planningsfase wordt tijd doorgebracht op kantoor, wordt er gebrainstormd en worden andere pogingen ondernomen om tot een plan te komen. Als de architecten in de industrie werken, zullen zij te maken krijgen met klanten, politieke machtscentra en andere moeilijkheden. Zij stellen gewoonlijk een matrix op van wederzijdse regelingen zoals schulden, aansprakelijkheden en andere juridische regelingen.

De term “architectuur” kan ook worden aangeduid als een soort ingenieurskunst. Het doel ervan is een gebouw zo te construeren of te plannen dat de functie volledig kan worden vervuld. Het werk begint gewoonlijk met enige tijd van discussie, beslissing en compromis. Het daaropvolgende bouwproces is veel meer betrokken. Na de planningsfase zal de ontwerpfase van het gebouw aanzienlijke wijzigingen in de specificaties omvatten, en vervolgens het testen van late modellen en een grote hoeveelheid advies over het ontwerpproces. De architecten die bij deze fase betrokken zijn, hebben gewoonlijk eerdere bouwervaring opgedaan, hoewel opleiding kan ontbreken. Deze fase van het proces duurt gewoonlijk ongeveer drie jaar, tenzij er sprake is van toezichthoudende of leidinggevende functies.

Werken in de architectuur is een zeer diverse en lonende ervaring. Mensen op dit gebied moeten het leuk vinden om andere mensen te helpen bij het maken van mooie gebouwen en omgevingen. Ze moeten ook in staat zijn om in twijfelachtige situaties te werken, zoals in onstabiele weersomstandigheden. Soms zijn er ook diensten nodig voor senioren en personen met een handicap. Als je graag een stukje architectuur tot stand brengt, is er veel te doen.